18/8 Träffas vi kl.14.00 för en gemensam fixardag, ta med verktyg o material om ni har, samt ett gött humör