Städningen går ut på att se efter så det är rent o fint inom vårt område,samt klippning av gräset vid behov.

V 14  Mattias.M.Erica.D.Hanna.M.

V 15  Anders.P.Linn.F.O.Christina.J

V16  Stefan.M. Lena.O.Thomas.O

V17  Ingemar.W.Marianne.L.Thobias.A.Camilla.A

V18  Anki.H.Thomas.H.Therese.M.

V19  Tina.H.Thomas.H."Helena n"

V20  Therese.K.J.Bo.J.Isabelle.W.Oskar

V21  Therese.E.Roger.N.Helena.N.Amanda.H

V22  Mattias.G.Erica.D.Hanna.M

V23  Anders.P.Linn.F.O.Christina.J

V24  Stefan M.Lena.O.Thomas.O

V25  Ingemar.W.Marianne.L.Thobias.A.Camilla.A

V26  Anki.H.Thomas.H.Therese.M

V27  Tina.H.Thomas.H."Helena.n"

V28  Therese.K.J.Bo.J.Isabelle.W.Oskar

V29  Therese.E.Roger.N.Helena.N.Amanda.H

V30  Mattias.G.Erica.D.Hanna.M

 

 

V31  Anders.PLinn.F.O.Christina.J

V32  Stefan.M.Lena.O.Thomas.O

V33  Ingemar.W.Marianne.L.Thobias.A.Camilla.A

V34  Anki.H.Thomas.H.Therese.M

V35  Tina.H.Thomas.H."Helena.N"

V36  Therese.K.J.Bo.J.Isabelle.W.Oskar

V37  Therese.E.Roger.N.Helena.N.Amanda.H

V38  Mattias.G.Erica.D.Hanna.M

V39  Anders.P.Linn.F.O.Christina.J

V40  Stefan.M.Lena.O.Thomas.O

V41  Ingemar.W.Marianne.L.Thobias.A.Camilla.A

V42  Anki.H.Thomas.H.Therese.M

V43  Tina.H.Thomas.H."Helena.N"

V44  Therese.K.J.Bo.J.Isabelle.W.Oskar

V45  Therese.E.Roger.N.Helena.N.Amanda.H

 

 

 

V46  Mattas.G.Erica.D.Hanna.M

V47  Anders.P.Linn.F.O.Christina.J

V48  Stefan.M.Lena.O.Thomas.o.

V49  Ingemar.W.Marianne.L.Thobias.A.Camilla.A

V50  Anki.H.thoma.H.Therese.M.

V51  Tina.H.Thomas.H."Helena.N."

V52  Therese.K.J.Bo.J.Isabelle.W.Oskar.