Styrelsen


Ordförande   Helena Nordh    

e-post: ordforande@teamschaferkungalv.se mobil:0734-452771


Kassör       Lena Ohlsson

e-post: kassor@teamschaferkungalv.se


Sekreterare  Anders Petersson

e-post: sekreterare@teamschaferkungalv.se


Suppleant Magnus Esselmark

Ledamot Edvard Lisander

Ledamot Thomas Ohlsson

Valberedning Roger Nordh och Robin Johansson